پایش آتش سوزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

ورود

سامانه آتش بان به منظور مدیریت یکپارچه و کارآمد حریق با استفاده از تصاویر ماهواره ای در سطح کشور با کمک بخش خصوصی و با حمایت سازمان فضایی ایران توسعه یافته است. این سامانه در سه بخش، تهیه نقشه ریسک حریق جهت اقدامات پیشگیرانه، شناسایی آتش فعال به منظور مقابله و اطفاء حریق ها در کمترین زمان ممکن و همچنین تهیه نقشه مناطق سوخته جهت اقدامات تثبیت و احیاء مناطق سوخته، محصول تولید می نماید. به دلیل ویژگی های منحصربه فرد تصاویر ماهواره ای این سامانه می تواند به مدیریت حریق در سطح گسترده ملی با سرعت بالا و با هزینه بسیار کمتری نسبت به روش های سنتی کمک نمایند. نقشه ها و گزارش های تولید شده در این سامانه به عنوان یک ابزار کارآمد در زمینه های برنامه ریزی و همچنین عملیات های اجرایی کمک شایانی به مدیران این حوزه می نماید.