لطفا منتظر بمانید...

آتش سوزی فعال

آخرین به روز رسانی:[[fire_last_update]]

[[fire_count_indicator]]
تاریخ
لیست آتش سوزی های فعال

فیلتر بازه تاریخ روز و شب اطمینان استان شهرستان تاریخ

بازه تاریخ
روز و شب
اطمینان

استان و شهرستان

ریسک حریق

آخرین به روز رسانی:[[readable_risk_map_last_date]]

تاریخ
ده استان پر ریسک
ده شهرستان پر ریسک
شفافیت :

سطح سوخته

آخرین به روز رسانی:[[BurnedArealastdateString]]

Loading...
شفافیت :

فیلتر [[BurnedAreaFilteredReadableDateparam]]

لایه ها

نقشه

ماهواره

لایه های انتخابی

شفافیت :
شفافیت :
شفافیت :
شفافیت :
نمودارها
نمودارهای ریسک

بزرگ نمایی به مختصات

اطلاعات عارضه

  • [[item.layer_title]]

    [[field.fa_name]] [[field.value]]
ریسک
کم
متوسط
زیاد
شدید
بسیار شدید
سطح سوخته
آتش سوزی فعال
روز شب 50% اطمینان